Veloiela – lai gājēji, velosipēdisti, skrejriteņu un elektrisko skrejriteņu vadītāji, varētu droši un ērti pārvietoties


Veloiela – lai gājēji, velosipēdisti, skrejriteņu un elektrisko skrejriteņu vadītāji, varētu droši un ērti pārvietoties

Ceļu satiksmes drošības padomes domnīcā eksperti diskutēja par nepieciešamību izstrādāt un papildināt normatīvo regulējumu, lai tas ļautu veidot visiem satiksmes dalībniekiem drošas un ērtas vienotās satiksmes telpas un veloielas.

Lai mazaizsargātie satiksmes dalībnieki – gājēji, velosipēdisti, skrejriteņu un elektrisko skrejriteņu vadītāji, varētu droši un ērti pārvietoties ir nepieciešams nodrošināt atbilstošu infrastruktūru un drošu satiksmes organizāciju. Līdz ar klimatam draudzīgas un multimodālas pārvietošanās arvien pieaugošo nozīmi Latvijā, Eiropā un pasaulē, pilsētvides satiksmē novērojams mazaizsargāto satiksmes dalībnieku pieaugums un jautājums par atdalītas infrastruktūras nepieciešamību gan gājējiem, gan velosipēdu un elektroskrejriteņu satiksmei kļūst arvien aktuālāks.

“Savstarpējo satiksmes dalībnieku sapratni un cieņu vienam pret otru nav iespējams iestrādāt Ceļu satiksmes likumā, tāpēc svarīgi ir diskutēt un pēc tam arī vienoties par principiem, kas būtu skaidri saprotami visiem satiksmes dalībniekiem un ļautu kopā droši izmantot vienotas satiksmes telpas, tajā skaitā veloielas. Šāda droša un kopīga infrastruktūra samazina iespējamos nelaimes gadījumus, kas rodas nesadalot vai nesaprotot satiksmes telpu,” uzsākot diskusiju, uzsvēra domnīcas vadītājs Autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns.

Domnīcas dalībnieki diskutēja par vienotas satiksmes telpas principu izveidi Latvijā, kas paredz jaunu pieeju satiksmes telpas izmantošanā to kopīgi un droši dalot gājējiem, velosipēdistiem un autotransportam. Šādu inovatīvu risinājumu piedāvā projektētāji gājēju un velosipēdu ceļa izpētē Bernātu ciemā uz valsts vietējā autoceļa V1232 Skatre–Rolavi. Šāda Latvijā inovatīva risinājuma ieguvumi būtu iespēja izveidot vienotu, drošu un saprotamu satiksmes telpu, saglabāt Bernātu ciemā augošos kokus un apbūvi, kā arī izvairīties no papildus zemes īpašumu iegādes.

Domnīcas otrajā daļā diskusijas dalībnieki iepazinās un diskutēja par ārvalstu pieredzi veloielu izveidošanā, kā arī apsprieda Siguldā īstenoto veloielas pilotprojektu.

Diskusiju rezultātā domnīcas dalībnieki vienojās, ka vienotas satiksmes telpas un veloielas konceptu izveidei Latvijā ir nepieciešami papildinājumi un grozījumi normatīvajā regulējumā. Satiksmes ministrija apņēmās izstrādāt priekšlikumus normatīvā regulējuma izmaiņām un organizēt atkārtotu diskusiju par tiem.

Izsaki savas domas...

avatar
Citi šobrīd lasa: