Ķekavas novada pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu veloceliņa izbūvei gar autoceļu A7


Ķekavas novada pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu veloceliņa izbūvei gar autoceļu A7

Lai pretendētu uz Valsts kases kredīta pieejamību, Ķekavas novada pašvaldība iesniegusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) investīciju projekta pieteikumu par gājēju ceļa un veloceliņa izbūvi gar autoceļu A7 Ķekavā – posmā no Rīgas ielas 1a Vimbukrogā līdz mājām “Annužas” Alejās.

Pēc VARAM pozitīva atzinuma saņemšanas Ķekavas novada pašvaldība lūgs Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju aizņēmuma saņemšanai vairāk kā 93 000 eiro apmērā. Šī veloceliņa posma izbūvei pašvaldības budžetā 2021. gadā ir paredzēts līdzfinansējums nepilnus 17 000 eiro. Saņemot atļauju, pašvaldība varēs slēgt līgumu par būvdarbu veikšanu. Būvdarbu laikā šogad plānots izbūvēt apvienoto gājēju ceļu un veloceliņu ar asfaltbetona segumu 2,5 metru platumā, kā arī izbūvēt jaunu apgaismojumu.

Kā norāda Attīstības un būvniecības pārvalde, tad autoceļš A7 ir viens no noslogotākajiem autoceļiem Latvijā, kas padara to par bīstamu maršruta izvēli velosipēdistiem un gājējiem. Tā kā šobrīd gar A7 nav izveidota nepārtraukta, droša infrastruktūra gājējiem un velobraucējiem, nodrošinot iespēju no tuvējiem ciemiem nokļūt Ķekavā, kā racionālākais un drošākais pārvietošanās veids joprojām ir auto izmantošana.

Tie, kam auto nav pieejams, nākas izmantot autoceļa A7 nomali vai atsevišķos posmos pieejamos paralēlos ceļus. Autoceļa A7 nomale noteikti nav gājēju un velosipēdistu brīvas izvēles pastaigas maršruts, bet gan nepieciešamība. Augstākminētā apvienotā gājēju ceļa un veloceliņa posms izdalīts kā atsevišķs būvprojekts, jo uzskatāms par kritiskāko vietu, bez esošas gājējiem piemērotas infrastruktūras. Nākotnē paredzēta posma iekļaušana kopējā gājēju ceļa un veloceliņa tīklā no Ķekavas līdz Katlakalnam. Gājēju ceļa un veloceliņa atsevišķā posma projektējamais garums ir 376 metri.

Viens no Ķekavas novada infrastruktūras galvenajiem attīstības virzieniem ir sakārtota vide un attīstīta gājēju ceļu un veloceliņu infrastruktūra, tāpēc pašvaldībai ir vitāli svarīgs atbalsts investīciju projektu īstenošanai. Pašvaldība, apzinoties veloceliņu aktualitāti mūsdienu sabiedrībā, lai tādējādi veicinātu veselīgāku dzīvesveidu, kā arī ērtāku un dabai draudzīgāku pārvietošanās, turpina darbu vienlaicīgi pie trīs veloceliņu izveides projektiem. Kopējā veloceliņu tīkla koncepcijā iecerēts, ka veloceliņš tiks izbūvēts Rāmavā (gar autoceļu V2), Ķekavā (gar autoceļu V6 Ķekava-Putnu fabrika posmā no Ķekavas sporta nama līdz Ziemeļu ielai), kā arī gar autoceļu A7 no Ķekavas līdz Katlakalnam.

Tāpēc arī šogad aktuāls būs veloceliņu jautājums, un šim mērķim ir atvēlēti līdzekļi arī Ķekavas novada pašvaldības budžetā. 2021. gadā tiks pabeigti pērn uzsāktie apvienotā gājēju ceļa un veloceliņa izbūves darbi gar autoceļu V2 (no Mazās Rāmavas ielas Valdlaučos līdz Egļu ielai Katlakalnā), šim mērķim pašvaldības budžetā piešķirti vairāk kā 320 000 eiro, bet šī veloceliņa tālākā posma projektēšanai atvēlēti 40 000 eiro.

Tāpat plānots šogad uzsākt un pabeigt veloceliņa viena posma būvniecību gar autoceļu A7 – no Rīgas ielas 1a Vimbukrogā līdz mājām “Annužas” Alejās, kam kopumā paredzēti 117 000 eiro. Pārējiem šī veloceliņa posmiem tiks pabeigta projektēšana, tam atvēlēti 49 000 eiro. Veloceliņš Kekava-Katlakalns (no Pliederu ielas Ķekavā līdz Pļavniekkalna ielai Katlakalnā) ir pats apjomīgākais un sarežģītākais projekts, jo plānotā veloceliņa trase aptuveni 5,4 km garumā daudzviet skar privātīpašumus un VAS “Latvijas Valsts ceļi” un AS “Sadales tīkls” atbildības zonu. Lai paātrinātu šī veloceliņa izbūvi, veloceliņa darbi tika sadalīti vairākos īstenošanos posmos. Savukārt trešajam veloceliņa projektam ir izstrādāts būvprojekts.

Avots: kekava.lv

Izsaki savas domas...

avatar
Citi šobrīd lasa: