Seko mums

Dažādi

Baltijas valstu ceļu administrāciju speciālisti apgūst zināšanas pie zviedru profesora

VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) sadarbībā ar Lundas universitāti Zviedrijā šonedēļ visu trīs Baltijas valstu ceļu administrācijas speciālistiem organizē mācību kursu par ceļu satiksmes drošības auditiem un satiksmes drošības inspekcijām.

Mācību kursa mērķis ir sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas, plānojot un īstenojot sistemātiskus auditus un ceļa stāvokļa inspekcijas. Apmācības ietver būtiskus satiksmes drošības audita aspektus – pārbaudi, analīzi, ziņojuma sagatavošanu, izvēles un lēmuma pamatojumu. Mācību programma sastāv no teorētiskā pamatojuma un prakses konflikta vietu noteikšanā, balstoties uz video ierakstiem, iemaņu gūšanu konfliktu reģistrēšanā un ceļu satiksmes negadījumu novērošanā, risku novērtēšanā un novēroto konflikta situāciju definēšanā.

Ceļu administrāciju speciālisti mācību ietvaros apgūs papildu zināšanas par esošo un topošo autoceļu satiksmes drošības neatkarīgu auditu un inspekciju veikšanu. Lekcijās, praktiskajās nodarbībās un tehniskajos izbraukumos tiks izvērtētas iespējamās konfliktu vietas un sagatavoti ziņojumi par potenciālām satiksmes drošības problēmām un sniegti priekšlikumi to novēršanai.

Paredzams, ka pēc mācībām dalībnieki spēs skaidrāk saskatīt satiksmes drošības problēmas, izpratīs un spēs pielietot praksē audita pamatprincipus un veikt kvalificētas inspekcijas. Mācību programmu apgūst 15 LVC, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, kā arī Lietuvas un Igaunijas ceļu administrāciju speciālisti.

Kursu pasniedz Lundas universitātes Tehnoloģiju un sabiedrības katedras profesors Andras Varhelji. Lundas universitātes Tehnoloģiju un sabiedrības departaments ilgstoši aktīvi darbojas satiksmes drošības izpētē un izglītībā, apvienojot dažādu jomu atziņas ar ekspertīzi inženierzinātnēs, psiholoģijā un socioloģijā.

Avots: Latvijas Valsts ceļi
avatar

Jaunākais

To Top